10.797222346,106.677222250

Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới trong KCN hiện nay

Đăng bởi: Admin Lúc 03:04 - 20/04/2022 | Lượt xem: 535

Ưu đãi thuế đối với dự án đầu tư mới trong KCN hiện nay thế nào? Đây là câu hỏi được rất nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm trước khi quyết định đầu tư dự án của mình tại các khu công nghiệp. Trong bài viết này, người viết sẽ thông tin về mức thuế suất và thời gian miễn giảm thuế đối với dự án đầu tư mới trong KCN, đặc biệt tại KCN Phước Đông (Tây Ninh) hiện nay.


Điều 15. Thuế suất ưu đãi
 

"1. Mức thuế 10% trong thời hạn 15 năm áp dụng đối với thu nhập từ:

a) Vùng đặc biệt khó khăn

b) Thực hiện dự án đầu tư mới thuộc các lĩnh vực gồm: Nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ cao, đầu tư hạ tầng

c) Thực hiện dự án đầu tư mới thuộc lĩnh vực bảo vệ môi trường

d) Doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

e) Thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực sản xuất thỏa mãn 1 trong 2 điều kiện:

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và có tổng doanh thu tối thiểu đạt 10 nghìn tỷ đồng/năm chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

- Dự án có quy mô vốn đầu tư tối thiểu 6 nghìn tỷ đồng, thực hiện giải ngân không quá 3 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư và sử dụng trên 3.000 lao động chậm nhất sau 3 năm kể từ năm có doanh thu.

Số lao động quy định tại Điểm này là số lao động có ký hợp đồng lao động làm việc toàn bộ thời gian, không tính số lao động bán thời gian và lao động hợp đồng ngắn hạn dưới 01 năm."


Thông tư 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính quy định về ưu đãi thuế tại Điều 19 như sau:
 

“4. Thuế suất ưu đãi 20% trong thời gian mười năm (10 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới: sản xuất thép cao cấp; sản xuất sản phẩm tiết kiệm năng lượng; sản xuất máy móc, thiết bị phục vụ cho sản xuất nông, lâm, ngư, diêm nghiệp; sản xuất thiết bị tưới tiêu; sản xuất, tinh chế thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản; phát triển ngành nghề truyền thống (bao gồm xây dựng và phát triển các ngành nghề truyền thống về sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, chế biến nông sản thực phẩm, các sản phẩm văn hóa).

Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư mới vào các lĩnh vực, địa bàn ưu đãi thuế quy định tại khoản này kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 áp dụng thuế suất 17%.”

Riêng danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư nêu tại DANH MỤC ĐỊA BÀN ƯU ĐÃI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP (Ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ).

Căn cứ các quy định trên, trường hợp công ty có dự án đầu tư mới thực hiện tại khu công nghiệp thì được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên.

Xem thêm: KCN Phước Đông 

Tại Điều 20 Thông tư 78/2014/TT-BTC quy định về miễn, giảm thuế như sau:
 

1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

b) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP.

2. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong năm năm tiếp theo đối với thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới trong lĩnh vực xã hội hóa thực hiện tại địa bàn không thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

…….

4. Thời gian miễn thuế, giảm thuế quy định tại Điều này được tính liên tục từ năm đầu tiên doanh nghiệp có thu nhập chịu thuế từ dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế; Trường hợp doanh nghiệp không có thu nhập chịu thuế trong ba năm đầu, kể từ năm đầu tiên có doanh thu từ dự án đầu tư mới thì thời gian miễn thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư dự án đầu tư mới phát sinh doanh thu.

5. Năm miễn thuế, giảm thuế xác định phù hợp với kỳ tính thuế. Thời điểm bắt đầu tính thời gian miễn thuế, giảm thuế tính liên tục kể từ kỳ tính thuế đầu tiên doanh nghiệp bắt đầu có thu nhập chịu thuế (chưa trừ số lỗ các kỳ tính thuế trước chuyển sang).”

 

Tại Điều 6 Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC quy định như sau:
 

“3. Miễn thuế 2 năm và giảm 50% số thuế phải nộp trong 4 năm tiếp theo đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại Khoản 4 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính và thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại khu công nghiệp (trừ khu công nghiệp nằm trên địa bàn có điều kiện – kinh tế xã hội thuận lợi)”.


Nguồn tham khảo:

>> Nghị định 218/2013/NĐ-CP về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế thu nhập doanh nghiệp

>> Thông tư 78/2014/TT-BTC về hướng dẫn thi hành nghị định số 218/2013/NĐ-CP

>> Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 20 Thông tư số 78/2014/TT-BTC

Bài viết liên quan
Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999