10.797222346,106.677222250

Chính sách bảo mật

Đăng bởi: Admin Lúc 02:12 - 14/12/2020 | Lượt xem: 5530

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

1. Mục đích thu thập thông tin cá nhân

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại saigonvrg.com.vn, bạn có thể sẽ được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân (Họ tên, Số Điện thoại, Email…). Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm về tính xác thực và hợp pháp khi khai báo các thông tin này. Chúng tôi sẽ không phải chịu bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào liên quan đến thông tin được khai báo.

Chúng tôi có thể thu thập dữ liệu về số lần viếng thăm, bao gồm số trang bạn xem, số liên kết bạn trup cập vào và những thông tin khác liên quan đến việc kết nối đến site saigonvrg.com.vn. Chúng tôi cũng thu thập các thông tin mà trình duyệt Web bạn sử dụng mỗi khi truy cập vào saigonvrg.com.vn, bao gồm: địa chỉ IP, loại trình duyệt, ngôn ngữ sử dụng, thời gian và những địa chỉ mà trình duyệt truy cập đến.

2. Phạm vi sử dụng thông tin 

Thông tin cá nhân được gửi cho chúng tôi thông qua website của chúng tôi sẽ được sử dụng cho các mục đích được xác định trong chính sách này hoặc trên các trang có liên quan của website. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho những việc sau đây:

 1. quản trị website và công việc của chúng tôi;

 2. cá nhân hóa website của chúng tôi cho bạn;

 3. cho phép bạn sử dụng các dịch vụ có sẵn trên website của chúng tôi;

 4. gửi cho bạn sản phẩm được mua thông qua website của chúng tôi;

 5. cung cấp các dịch vụ được mua thông qua website của chúng tôi;

 6. gửi cho bạn các thông tin thương mại không phải tiếp thị;

 7. gửi cho bạn các thông báo qua email mà bạn đã yêu cầu cụ thể;

 8. gửi cho bạn bản tin của chúng tôi qua email, nếu bạn đã yêu cầu nó (bạn có thể thông báo cho chúng tôi bất cứ lúc nào nếu bạn không có nhu cầu nhận bản tin nữa);

 9. xử lý các yêu cầu và khiếu nại được thực hiện bởi hoặc về bạn liên quan đến website của chúng tôi;

 10. giữ cho website của chúng tôi bảo mật và ngăn chặn gian lận;

 11. xác minh việc tuân thủ các điều khoản và điều kiện quản lý việc sử dụng website của chúng tôi (bao gồm giám sát các tin nhắn riêng tư được gửi qua dịch vụ nhắn tin riêng tư trên website của chúng tôi); và

 12. các việc sử dụng khác.

Nếu bạn gửi thông tin cá nhân để đăng lên website của chúng tôi, chúng tôi sẽ công khai hoặc sử dụng thông tin đó theo sự cho phép mà bạn cấp cho chúng tôi.

Các cài đặt riêng tư của bạn có thể được sử dụng để giới hạn việc công khai thông tin của bạn trên website của chúng tôi và có thể được điều chỉnh bằng các kiểm soát quyền riêng tư trên website.

Chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào để họ hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác tiếp thị trực tiếp nếu không có sự đồng ý rõ ràng của bạn.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Mục này đặt ra các chính sách và thủ tục lưu giữ dữ liệu của chúng tôi, chúng được thiết kế nhằm giúp đảm bảo rằng chúng tôi tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý của mình về việc lưu giữ và xóa bỏ thông tin cá nhân. Thông tin cá nhân mà chúng tôi xử lý cho bất kỳ mục đích hoặc các mục đích nào đều sẽ không được giữ lại lâu hơn cần thiết cho mục đích đó hoặc các mục đích đó.

Chúng tôi vẫn sẽ giữ lại các tài liệu (bao gồm cả các tài liệu điện tử) có chứa dữ liệu cá nhân:

 1. đến mức độ mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo pháp luật;

 2. nếu chúng tôi tin rằng các tài liệu đó có thể liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra; và

 3. để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng).

4. Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn cho bất kỳ thành viên nào trong nhóm các công ty của chúng tôi (nghĩa là các công ty con của chúng tôi, công ty mẹ của chúng tôi và tất cả các công ty con của nó) khi thấy cần thiết hợp lý cho các mục đích được nêu trong chính sách này.

Chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của bạn:

 1. đến mức độ mà chúng tôi được yêu cầu phải làm như vậy theo pháp luật;

 2. liên quan đến bất kỳ thủ tục pháp lý nào đang hoặc có thể diễn ra trong tương lai;

 3. để thiết lập, thực hiện hoặc bảo vệ các quyền hợp pháp của chúng tôi (bao gồm việc cung cấp thông tin cho người khác với mục đích phòng chống gian lận và giảm rủi ro tín dụng);

 4. cho người mua (hoặc người mua tiềm năng) của bất kỳ doanh nghiệp hoặc tài sản nào mà chúng tôi đang (hoặc dự tính) bán; và

 5. cho bất kỳ ai mà chúng tôi khá tin tưởng có thể nộp đơn lên một tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác để yêu cầu tiết lộ về thông tin cá nhân đó theo quan điểm hợp lý của chúng tôi, nơi tòa án hoặc cơ quan này hầu như sẽ có khả năng ra lệnh tiết lộ thông tin cá nhân đó.

Trừ khi được quy định trong chính sách này, nếu không chúng tôi sẽ không cung cấp thông tin cá nhân của bạn cho các bên thứ ba.

 

5. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình

 • Công Ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn VRG

 • Địa chỉ trụ sở: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Điện thoại: (028) 3847 9273

 • Fax: (028) 3947 9272

 • Email: info@saigonvrg.com.vn

 • Nếu bạn có cơ sở cho rằng thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo và muốn khiếu nại, xin vui lòng liên hệ: (028) 3847 9273.

6. Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin

Để tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống của chúng tôi, vui lòng liên hệ:

 

 • Công Ty Cổ Phần Đầu tư Sài Gòn VRG

 • Địa chỉ trụ sở: Lô TT2-1, Đường D4, KCN Đông Nam, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Văn phòng: Lầu 6, Tòa nhà CentrePoint, 106 Nguyễn Văn Trỗi, phường 8, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

 • Điện thoại: (028) 3847 9273

 • Fax: (028) 3947 9272

 • Email: info@saigonvrg.com.vn

Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999