10.797222346,106.677222250

Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ĐIỆN

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG KỸ SƯ, NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ĐIỆN

Làm việc tại Khu Công nghiệp Phước Đông, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số lượng: 04. Làm việc tại KCN Lê Minh Xuân 3 (H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY CẤP HƠI

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY CẤP HƠI

Làm việc tại TP Hồ Chí Minh

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999