10.797222346,106.677222250

Tuyển dụng

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN BAN ĐIỀU HÀNH KHU CÔNG NGHIỆP

Số lượng: 01. Nơi làm việc: KCN Lê Minh Xuân 3 (H. Bình Chánh, TP. HCM).
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM ĐIỆN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM ĐIỆN

Số lượng: 8. Nơi làm việc: Bình Chánh/Củ Chi/Tây Ninh.
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM VẬN HÀNH LƯU ĐỘNG

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM VẬN HÀNH LƯU ĐỘNG

Số lượng: 06. Nơi làm việc: KCN Phuớc Đông (H. Gò Dầu, Tây Ninh).
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM TRỰC HỆ THỐNG SCADA ĐIỆN 110KV & 22KV

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM TRỰC HỆ THỐNG SCADA ĐIỆN 110KV & 22KV

Số lượng: 02. Nơi làm việc: KCN Phước Đông (H. Gò Dầu, Tây Ninh).
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM VẬN HÀNH XE CẨU VÀ XE TẢI

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM VẬN HÀNH XE CẨU VÀ XE TẢI

Số lượng: 01. Nơi làm việc: KCN Phước Đông (H. Gò Dầu, Tây Ninh).
TUYỄN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM CHẨN ĐOÁN BẢO DƯỠNG

TUYỄN DỤNG NHÂN VIÊN NHÓM CHẨN ĐOÁN BẢO DƯỠNG

Số lượng: 05. Nơi làm việc: KCN Phước Đông (H. Gò Dầu, Tây Ninh)
TUYỄN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KỸ THUẬT

TUYỄN DỤNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ KỸ THUẬT

Số lượng: 03. Nơi làm việc: KCN Phước Đông (H. Gò Dầu, Tây Ninh)
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Số lượng: 04. Làm việc tại KCN Lê Minh Xuân 3 (H. Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh).
TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

TUYỂN DỤNG QUẢN LÝ XÂY DỰNG

Số lượng: 02. Làm việc tại Củ Chi & Bình Chánh (TP. HCM); Tây Ninh
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Làm việc tại 106 Nguyễn Văn Trỗi, P.8, Q Phú Nhuận, TP HCM
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐIỆN MẶT TRỜI

- Làm việc tại số 67 Nguyễn Trọng Tuyển, P8 Quận Phú Nhuận, TP HCM - Mức Lương : Thỏa thuận
TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ĐIỆN

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN VẬN HÀNH ĐIỆN

-Nhân viên vận hành điện KCN Lê Minh Xuân 3 -Số lượng 6 người -Mức lương : 6-8 triệu
NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT VẬN HÀNH

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai
NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

NHÂN VIÊN KẾ TOÁN

Nơi làm việc: Tây Ninh (Công ty Dịch vụ)
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY CẤP HƠI

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH NHÀ MÁY CẤP HƠI

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG ANH

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

NHÂN VIÊN BIÊN PHIÊN DỊCH TIẾNG NHẬT

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh
NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN/ VẬN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI

NHÂN VIÊN QUẢN LÝ DỰ ÁN/ VẬN HÀNH ĐIỆN MẶT TRỜI

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Đồng Nai
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH LƯỚI ĐIỆN 22KV

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh
NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM ĐIỆN 110 KV

NHÂN VIÊN VẬN HÀNH TRẠM ĐIỆN 110 KV

Nơi làm việc: TP. Hồ Chí Minh, Tây Ninh

Tuyển dụng

Tuyển dụng

Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999