10.797222346,106.677222250

NX CAO TẦNG

Nhà xưởng cao tầng

Nhà xưởng cao tầng

Nhà xưởng cao tầng tại các KCN của Sài Gòn VRG
Xem chi tiết >>

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948859999