10.797222346,106.677222250

KHU THỬ NGHIỆM CÁC TẤM QUANG ĐIỆN SO VỚI TẤM QUANG ĐIỆN FIRST SOLAR

KHU THỬ NGHIỆM CÁC TẤM QUANG ĐIỆN SO VỚI TẤM QUANG ĐIỆN  FIRST SOLAR

 

Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948859999