10.797222346,106.677222250

Khu giải trí, thể dục thể thao

Khu giải trí, thể dục thể thao

Khu giải trí, thể dục thể thao Phước Đông

Khu giải trí, thể dục thể thao Phước Đông, được đầu tư bởi Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống tại KCN và đô thị Phước Đông. 

Zalo
Zalo
X
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999