10.797222346,106.677222250

E-brochure

Tổng quan về KCN Lộc An - Bình Sơn

Tổng quan về KCN Lộc An - Bình Sơn

Giới thiệu tổng quan về KCN Lộc An - Bình Sơn (Long Thành, Đồng Nai)
Xem chi tiết >>
Tổng quan về KCN Lê Minh Xuân 3

Tổng quan về KCN Lê Minh Xuân 3

Giới thiệu tổng quan về KCN Lê Minh Xuân 3 (Bình Chánh, TP. HCM)
Xem chi tiết >>
Tổng quan về KCN Đông Nam

Tổng quan về KCN Đông Nam

Giới thiệu tổng quan về KCN Đông Nam (Củ Chi, TP. HCM)
Xem chi tiết >>
Tổng quan về KCN Phước Đông

Tổng quan về KCN Phước Đông

Giới thiệu tổng quan về KCN Phước Đông (Tây Ninh)
Xem chi tiết >>
Tổng quan chung về Sài Gòn VRG

Tổng quan chung về Sài Gòn VRG

Giới thiệu tổng quan về CTCP Đầu tư Sài Gòn VRG cùng các Khu công nghiệp
Xem chi tiết >>
Nhà xưởng KCN Lộc An - Bình Sơn

Nhà xưởng KCN Lộc An - Bình Sơn

Nhà xưởng cho thuê tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
Xem chi tiết >>
Nhà xưởng KCN Phước Đông

Nhà xưởng KCN Phước Đông

Nhà xưởng cho thuê tại huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh
Xem chi tiết >>
Nhà xưởng KCN Lê Minh Xuân 3

Nhà xưởng KCN Lê Minh Xuân 3

Nhà xưởng cho thuê tại huyện Bình Chánh, TP. HCM
Xem chi tiết >>
Nhà xưởng KCN Đông Nam

Nhà xưởng KCN Đông Nam

Nhà xưởng cho thuê tại huyện Củ Chi, TP. HCM
Xem chi tiết >>

E-Brochure

E-Brochure

Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999