10.797222346,106.677222250

Dịch vụ sản xuất

Dịch vụ sản xuất
Thương mại & dịch vụ Liên quan
Dịch vụ nhân lực

Dịch vụ nhân lực

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư tuyển dụng nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất
Xem chi tiết >>
Dịch vụ hành chính

Dịch vụ hành chính

Cung cấp các dịch vụ hành chính - quản lý hỗ trợ quá trình sản xuất của nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Dịch vụ Logistics

Dịch vụ Logistics

Cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Dịch vụ thi công xây lắp

Dịch vụ thi công xây lắp

Dịch vụ thi công xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư như thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, v.v
Xem chi tiết >>
Zalo
Zalo
X
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ SÀI GÒN VRG

ĐẦU TƯ

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999