10.797222346,106.677222250

Dịch vụ pháp lý

Dịch vụ pháp lý
Thương mại & dịch vụ Liên quan
Dịch vụ nhân lực

Dịch vụ nhân lực

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư tuyển dụng nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất
Xem chi tiết >>
Dịch vụ hành chính

Dịch vụ hành chính

Cung cấp các dịch vụ hành chính - quản lý hỗ trợ quá trình sản xuất của nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Dịch vụ Logistics

Dịch vụ Logistics

Cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Dịch vụ thi công xây lắp

Dịch vụ thi công xây lắp

Dịch vụ thi công xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Dịch vụ sản xuất

Dịch vụ sản xuất

Dịch vụ sản xuất phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà đầu tư
Xem chi tiết >>
Zalo
Zalo
Vị trí
Hotline: (+84) 948 859 999