10.797222346,106.677222250

Human resource service

Human resource service
Trade in Services Related
Administrative service

Administrative service

Cung cấp các dịch vụ hành chính - quản lý hỗ trợ quá trình sản xuất của nhà đầu tư
View details >>
Logistics service

Logistics service

Cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư
View details >>
Construction service

Construction service

Dịch vụ thi công xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư
View details >>
Production service

Production service

Dịch vụ sản xuất phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà đầu tư
View details >>
Legal service

Legal service

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư như thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, v.v
View details >>
Zalo
Zalo
X

INVESTMENT

SUSTAINABLE DEVELOPMENT
Location
Hotline: (+84) 948 859 999