10.797222346,106.677222250

制造服务

制造服务
服务贸易 涉及
人力资源服务

人力资源服务

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư tuyển dụng nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất
查看详细信息 >>
行政服务

行政服务

Cung cấp các dịch vụ hành chính - quản lý hỗ trợ quá trình sản xuất của nhà đầu tư
查看详细信息 >>
物流服务

物流服务

Cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư
查看详细信息 >>
施工服务

施工服务

Dịch vụ thi công xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư
查看详细信息 >>
法律服务

法律服务

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý cho nhà đầu tư như thành lập doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, v.v
查看详细信息 >>
Zalo
Zalo
X

投资

可持续发展
位置
Hotline: (+84) 948 859 999