GOOGLE TAG MANAGER SEARCH CONSOLE 10.797222346,106.677222250

法律服务

法律服务
服务贸易 涉及
人力资源服务

人力资源服务

Dịch vụ hỗ trợ nhà đầu tư tuyển dụng nhân lực phục vụ cho hoạt động sản xuất
查看详细信息 >>
行政服务

行政服务

Cung cấp các dịch vụ hành chính - quản lý hỗ trợ quá trình sản xuất của nhà đầu tư
查看详细信息 >>
物流服务

物流服务

Cung cấp dịch vụ kho ngoại quan, vận chuyển hàng hóa cho nhà đầu tư
查看详细信息 >>
施工服务

施工服务

Dịch vụ thi công xây dựng nhà máy, cơ sở hạ tầng phục vụ nhà đầu tư
查看详细信息 >>
制造服务

制造服务

Dịch vụ sản xuất phụ trợ phục vụ cho quá trình sản xuất của nhà đầu tư
查看详细信息 >>
Zalo
Zalo
位置
Hotline: (+84) 948 859 999